Tyst läsning

Vi kommer under ett par tillfällen i veckan ha tyst läsning. Förra året hade vi läsning varje dag en stund och det fungerade väldigt bra.

I år kommer jag att jobba lite mer med tyst läsningen när de läst klart. Jag har en kortlek med en massa läsutvecklande frågor på. När vi börjar vår lässtund får alla elever varsitt kort som de får läsa. Under läsningen ska de fundera ut vad som står på kortet, vad det betyder och hur de ska kunna svara på frågan. Jag kommer att guida dom så att det blir en bra diskussion som utvecklar dels läsningen men även vårt sätt att förmedla en kunskap till sina klasskompisar.

Vi börjar med detta idag och min förhoppning är att vi ska kunna dela med oss av dessa tankar och funderingar tillsammans på bloggen.

Skriva en berättande text

image

Idag har vi tränat på att skriva en berättande text.

Vi gick först igenom hur berättelsen slutade eftersom den fanns på vårt arbetsblad. Sedan gick vi igenom de stödfrågor vi hade att utgå ifrån Hur börjar det? Vad händer? och Hur går det?

Vi pratade även om vad vi skulle lära oss på lektionen för att på så sätt bli mer medvetna om den lärprocess som sker i klassrummet varje dag.

image

Som avslutning på lektionen så fick alla i klassen berätta vad de var nöjda med och de allra flesta var nöjda med att de fick klart berättelsen och att det blev bra.