Läxor

Nu är vi varma i kläderna och det är dags att börja med läxor. Vi kommer att ha samma läxdagar som förra veckan, Jag skickar ut läxorna på fredagar och de ska skickas tillbaka till skolan torsdagen veckan efter. Vi kommer att ha både svenska och ma-läxa i princip varje vecka. I svenskan kommer vi att fokusera på läsningen och läsförståelsen.

Nu i början kommer de att få läsa texter om istiden/forntiden och sedan svara på frågor om texten de läst. Det är viktigt att de svarar med hela meningar så att det inte blir bara ett ord som svar.

I matten kommer det att vara läxor som repeterar och fördjupar det vi jobbar med på mattelektionerna. Den här veckan så kommer det att handla om positionssystemet och ental, tiotal och hundratal.

Att räkna subtraktion med 100 rutan

Att hitta den strategi som man tycker bäst om är inte alltid lätt och enkelt. Subtraktion är det räknesätt som oftast skapar problem och det är svårt att hitta en strategi som man känner sig trygg med. Vi har nu gått igenom ännu ett sätt att tänka med hjälp av hundrarutan.

image

Man börjar med att minska tiotalen, och då går man uppåt i hundrarutan.sedan minskar man entalen genom att hoppa åt vänster.

Detta är ett nytt sätt att tänka, men när man väl kommit in i sättet att tänka så är detta  ett effektivt sätt att tänka.

Frågor om böcker

Alva:

Boken heter: Vinn och försvinn Jonte

När var boken som mest spännande:

Det var när kungen, som är elak, hittade ett brev som någon tappat. När han läst brevet skulle han följa efter dom.

Algot:

Boken heter: Tidningsmysteriet

När skrevs boken? 2005

Carl:

Boken heter: Simborgarmysteriet

Vad tycker du om bokens början? Den började rätt så tråkigt för det hände inte så mycket. Det var bara en vanlig dag. Som tur var blev den bättre.

Tyst läsning

Vi kommer under ett par tillfällen i veckan ha tyst läsning. Förra året hade vi läsning varje dag en stund och det fungerade väldigt bra.

I år kommer jag att jobba lite mer med tyst läsningen när de läst klart. Jag har en kortlek med en massa läsutvecklande frågor på. När vi börjar vår lässtund får alla elever varsitt kort som de får läsa. Under läsningen ska de fundera ut vad som står på kortet, vad det betyder och hur de ska kunna svara på frågan. Jag kommer att guida dom så att det blir en bra diskussion som utvecklar dels läsningen men även vårt sätt att förmedla en kunskap till sina klasskompisar.

Vi börjar med detta idag och min förhoppning är att vi ska kunna dela med oss av dessa tankar och funderingar tillsammans på bloggen.

Skriva en berättande text

image

Idag har vi tränat på att skriva en berättande text.

Vi gick först igenom hur berättelsen slutade eftersom den fanns på vårt arbetsblad. Sedan gick vi igenom de stödfrågor vi hade att utgå ifrån Hur börjar det? Vad händer? och Hur går det?

Vi pratade även om vad vi skulle lära oss på lektionen för att på så sätt bli mer medvetna om den lärprocess som sker i klassrummet varje dag.

image

Som avslutning på lektionen så fick alla i klassen berätta vad de var nöjda med och de allra flesta var nöjda med att de fick klart berättelsen och att det blev bra.

 

Skolstart

Nu är det äntligen dags för skolstart och förväntningarna är höga på många olika sätt.

Det här är klassens nya blogg där våra arbeten och funderingar kommer att publiceras med både bild, text och film. I år kommer jag att använda mig ännu mer av bloggen som en del av undervisningen, Eleverna kommer att redovisa vissa av sina arbeten här och alla böcker vi läser kommer att finnas med här så att alla kan gå in och få boktips när läslusten kommer.

Detta år händer det mycket och det är mycket vi ska lära oss innan åk 3 tar slut och sommaren är hos oss igen. Till våren kommer vi att ha de nationella proven i matematik och svenska. Hur detta ser ut och hur det kommer gå till återkommer jag till under hösten.

Jag ser fram emot detta läsår tillsammans med alla härliga elever och tillsammans ska vi vara nyfikna och hjälpsamma för att få nya kunskaper inom de ämnen vi jobbar med, men även våga vara nyfikna på det som vi funderar kring i stort/allmänt.

Nu startar vi igång läsår 2016/2017 !